Publikacje wsparte przez UdKiOR

Na zdjęciu zamieszonym na profilu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych widać publikacje, które ukazały się w 2020 r. dzięki ich wsparciu finansowemu.  Jest tutaj i nasza najnowsza książka "Golgota narodów" Jerzego Gajdzińskiego.

To tylko niektóre publikacje, które ukazały się w 2020 roku dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dziękujemy za wsparcie.

Fundacja Harcerstwa Jakobstaf!  © 2019 - 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone