Marek Gajdziński "Szwejk"

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDATORÓW

Tomasz Maracewicz "Marabut"

FUNDATOR

Jarosław Błoniarz "Glizda"

PREZES ZARZĄDU, FUNDATOR

Andrzej Jaworski "Psina"

FUNDATOR

ś.p. Robert Chalimoniuk "Orzeł"

HONOROWY FUNDATOR

Fundacja Harcerstwa Jakobstaf!  © 2019 - 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone