Andrzej Jaworski "Psina"

FUNDATOR

Harcerz i instruktor 22. Szczepu "Watra" im. hm. Kazimierza Skorupki - jednego z najbardziej tradycyjnych środowisk harcerskich Warszawy. 22 WDH jest członkiem Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej. Od 1915 roku prowadzi pracę harcerską na warszawskim Grochowie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było to jedno z najbardziej aktywnych środowisk niezależnego harcerstwa. 22-giej przewodził wtedy hm. Grzegorz Nowik. Z tego samego szczepu wywodzą się: obecny przewodniczący ZHR - hm. Marcin Jędrzejewski i obecna (od dwóch kadencji) Naczelniczka Harcerek - hm. Magda Masiak. Szczep Watra jest jak widać kuźnią doborowej kadry instruktorskiej. Andrzej Jaworski został wychowany jako harcerz i ukształtowany jako instruktor w najlepszym towarzystwie i według najlepszych wzorców harcerstwa. 

Wstąpił do 22. WDH pod koniec lat osiemdziesiątych. Początkowo w gromadzie zuchowej, potem w drużynie harcerzy. 

W ZHR od października 1992 roku (od zjednoczenia z ZHP r.1918).

Zastępowy, przyboczny, a od września 1997 drużynowy w 22. Warszawskiej Drużynie Harcerzy "Płowce" im. kr. Władysława Łokietka. Drużynę prowadził do 2002 roku kiedy to przekazał ją następcy. Aktywnie uczestniczy w życiu całego środowiska 22-giej.

 • Od I 2003 do IV 2005 hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy "Grochów". 
 • Od VIII 2003 do XII 2006 szczepowy 22. Szczepu "Watra". 
 • Od IX 2004 członek Mazowieckiej Szkoły Instruktorów.
 • Od VI 2006 członek Komisji Instruktorskiej przy MChH-y.
 • 1997 - Absolwent kursu drużynowych Agricola'97.
 • 2003 - Współorganizator kursu drużynowych Tippicanoe.
 • 2004 - Absolwent kursu podharcmistrzowskiego Orla Perć.
 • 2005 - Współorganizator Kuźnicy Harcerskiej.
 • 2006 - Współorganizator peregrynacji relikwi bł. Wincentego Frelichowskiego do Katedry Warszawsko-Praskiej,
 • 2007 - Współorganizator i uczestnik "Manewrów Zimowych - Powstanie Styczniowe", 
 • 2007 - Współorganizator i komendant "Olszynki 2007"

Współorganizator i współkomendant trzech kolejnych edycji kursu metodycznego dla drużynowych harcerzy Agricola'05'06'07.

Aktywność instruktorska Andrzeja Jaworskiego jest odbiciem prawidłowo pojętego nakazu służby harcerskiej. Po wielu latach wzajemnej współpracy przy opracowywaniu koncepcji kształcenia drużynowych i prowadzeniu kursu Agricola, mogę bez cienia przesady uznać w nim doskonałego kształceniowca, który rozumie istotę harcerstwa i potrafi ją skutecznie propagować.

Warszawa, 03.10.2007r.
hm. Marek Gajdziński