Lord Cotbury Harcmistrz RP Stanisław Sedlaczek

autorzy: Marian Miszczuk

Staraniem ZHR i ArchiwumHarcerskie.pl udało się zakończyć prace nad monumentalną biografią jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich w historii – Stanisławie Sedlaczku.

Książka jest przede wszystkim efektem wieloletniej pracy Autora – znanego historyka harcerstwa, hm. Mariana Miszczuka. Tom liczący 430 stron, obejmuje cały życiorys bohatera biografii i zawiera ponad 200 ilustracji, w dużej mierze unikatowych i nigdy nie publikowanych, pochodzących m.in. z archiwum rodziny Sedlaczków, udostępnionego przez jego kustosza hm. Marka Wojdana ze Świebodzina oraz innych archiwów, kolekcjonerów i miłośników historii harcerstwa.

Z informacji na okładce przygotowanej przez hm. Marka Popiela, redaktora naczelnego „Skauta” tarnowskiego:

Stanisław Marian Sedlaczek to jeden z ośmiu Harcmistrzów Rzeczypospolitej i najwybitniejszych działaczy ruchu harcerskiego w pierwszym jego trzydziestoleciu. Wstąpił do polskiego skautingu w 1913 roku i pozostał wierny temu ruchowi do tragicznej śmierci w obozie Auschwitz w roku 1941. W latach 1915–1919 był Naczelnikiem Harcerstwa na Rusi i w Rosji i już wtedy stał się dla wielu osób niekwestionowanym autorytetem. W niepodległej Polsce pełnił funkcje Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej ZHP (1919–1921 oraz 1925–1931), wiceprzewodniczącego ZHP (1921–1926) a w czasie okupacji Naczelnika Harcerstwa Polskiego (1939–1941). Jako twórca i wieloletni redaktor „Harcmistrza” oraz „Wiadomości Urzędowych”, a także autor, tłumacz oraz redaktor licznych publikacji dotyczących ruchu harcerskiego wpływał znacząco na kształt harcerstwa męskiego. Stanisław Sedlaczek był postacią wielowymiarową, a przy tym prawdziwym tytanem pracy. Pozostawił kilka ważnych książek, m.in.: Szkoła harcerza, Drogowskaz harcerski, Bibliografia harcerska, Rocznik harcerski 1928, Przeglądy i pokazy harcerskie, Harcerstwo na Rusi i w Rosji, Geneza harcerstwa i skautingu, kilkanaście broszur i kilkadziesiąt artykułów w prasie harcerskiej i pedagogicznej.

Nowe źródła wskazane w książce przez dr. Mariana Miszczuka pozwoliły lepiej opisać losy, dorobek i dzieło Stanisława Sedlaczka. Istotną warstwą informacyjną jest ogromny zestaw ilustracji – w większości nigdy nie publikowanych. Książka doskonale przybliża czytelnikom tę zasłużoną dla Polski i Harcerstwa postać.

Autor jest historykiem specjalizującym się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie w historii Skautingu i Harcerstwa polskiego. Jest autorem szeregu książek biograficznych: Jan Rossman pseudonim „Wacek”, Zbigniew Adolf Heidrich 1899–1983, Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji, Ignacy Płonka i jego system zastępowy, Życie na przekór. Wacław Błażejewski 1902–1986. Jest także autorem kilku haseł w Polskim słowniku biograficznym oraz kilkudziesięciu biogramów zamieszczonych w Harcerskim słowniku biograficznym, t. 2–5.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

PATRONAT

Wydanie 1

Stron 430, oprawa twarda kartonowa foliowana.

ISBN 978-83-87899-26-4
Wydawca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 2021

Redaktor prowadzący: Jarosław Błoniarz;
Redakcja i korekta: Katarzyna Onderka;
Redakcja techniczna, skład i opracowanie graficzne: Skład Liter | Grafika wydawnicza;
Projekt okładki: Dariusz Grochal; Retusz i korekta barw materiału graficznego: Grzegorz Nowak

Książka dostępna także w formie e-booka:

mobi - ISBN 978-83-87899-27-1,
epub - ISBN 978-83-87899-28-8,
pdf - ISBN 978-83-87899-29-5

Pytania w sprawie dystrybucji książki proszę kierować do Fundacji Jakobstaf. Kontakt: Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa

Przykładowe strony

Kliknij na dowolny obrazek aby wyświetlić galerię.

01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fundacja Harcerstwa Jakobstaf!  © 2019 - 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone