Lord Cotbury Harcmistrz RP Stanisław Sedlaczek

autorzy: Marian Miszczuk

Staraniem ZHR i ArchiwumHarcerskie.pl udało się zakończyć prace nad monumentalną biografią jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich w historii – Stanisławie Sedlaczku.

Książka jest przede wszystkim efektem wieloletniej pracy Autora – znanego historyka harcerstwa, hm. Mariana Miszczuka. Tom liczący 430 stron, obejmuje cały życiorys bohatera biografii i zawiera ponad 200 ilustracji, w dużej mierze unikatowych i nigdy nie publikowanych, pochodzących m.in. z archiwum rodziny Sedlaczków, udostępnionego przez jego kustosza hm. Marka Wojdana ze Świebodzina oraz innych archiwów, kolekcjonerów i miłośników historii harcerstwa.

Z informacji na okładce przygotowanej przez hm. Marka Popiela, redaktora naczelnego „Skauta” tarnowskiego:

Stanisław Marian Sedlaczek to jeden z ośmiu Harcmistrzów Rzeczypospolitej i najwybitniejszych działaczy ruchu harcerskiego w pierwszym jego trzydziestoleciu. Wstąpił do polskiego skautingu w 1913 roku i pozostał wierny temu ruchowi do tragicznej śmierci w obozie Auschwitz w roku 1941. W latach 1915–1919 był Naczelnikiem Harcerstwa na Rusi i w Rosji i już wtedy stał się dla wielu osób niekwestionowanym autorytetem. W niepodległej Polsce pełnił funkcje Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej ZHP (1919–1921 oraz 1925–1931), wiceprzewodniczącego ZHP (1921–1926) a w czasie okupacji Naczelnika Harcerstwa Polskiego (1939–1941). Jako twórca i wieloletni redaktor „Harcmistrza” oraz „Wiadomości Urzędowych”, a także autor, tłumacz oraz redaktor licznych publikacji dotyczących ruchu harcerskiego wpływał znacząco na kształt harcerstwa męskiego. Stanisław Sedlaczek był postacią wielowymiarową, a przy tym prawdziwym tytanem pracy. Pozostawił kilka ważnych książek, m.in.: Szkoła harcerza, Drogowskaz harcerski, Bibliografia harcerska, Rocznik harcerski 1928, Przeglądy i pokazy harcerskie, Harcerstwo na Rusi i w Rosji, Geneza harcerstwa i skautingu, kilkanaście broszur i kilkadziesiąt artykułów w prasie harcerskiej i pedagogicznej.

Nowe źródła wskazane w książce przez dr. Mariana Miszczuka pozwoliły lepiej opisać losy, dorobek i dzieło Stanisława Sedlaczka. Istotną warstwą informacyjną jest ogromny zestaw ilustracji – w większości nigdy nie publikowanych. Książka doskonale przybliża czytelnikom tę zasłużoną dla Polski i Harcerstwa postać.

Autor jest historykiem specjalizującym się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie w historii Skautingu i Harcerstwa polskiego. Jest autorem szeregu książek biograficznych: Jan Rossman pseudonim „Wacek”, Zbigniew Adolf Heidrich 1899–1983, Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji, Ignacy Płonka i jego system zastępowy, Życie na przekór. Wacław Błażejewski 1902–1986. Jest także autorem kilku haseł w Polskim słowniku biograficznym oraz kilkudziesięciu biogramów zamieszczonych w Harcerskim słowniku biograficznym, t. 2–5.

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

PATRONAT

Wydanie 1

Stron 430, oprawa twarda kartonowa foliowana.

ISBN 978-83-87899-26-4
Wydawca: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 2021

Redaktor prowadzący: Jarosław Błoniarz;
Redakcja i korekta: Katarzyna Onderka;
Redakcja techniczna, skład i opracowanie graficzne: Skład Liter | Grafika wydawnicza;
Projekt okładki: Dariusz Grochal; Retusz i korekta barw materiału graficznego: Grzegorz Nowak

Książka dostępna także w formie e-booka:

mobi - ISBN 978-83-87899-27-1,
epub - ISBN 978-83-87899-28-8,
pdf - ISBN 978-83-87899-29-5

Pytania w sprawie dystrybucji książki proszę kierować do Fundacji Jakobstaf. Kontakt: Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa

Przykładowe strony

Kliknij na dowolny obrazek aby wyświetlić galerię.

Fundacja Harcerstwa Jakobstaf!  © 2019 - 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone