Workuta - Jerzy Gajdziński i okładka Golgoty Narodów

Z myślą o rodzinach, które poszukują jakiejkolwiek informacji na temat swoich bliskich, zaginionych bez wieści na nieludzkiej ziemi w latach 1940-1947, przedstawiamy indeks osób, z którymi Jerzy Gajdziński - autor "Golgoty narodów" zetknął się osobiście i które wspomina na łamach swojej książki.   

Zakup przez Allegro

Uwaga! Numeracja stron dotyczy wydania I.

Osoby, z którymi Autor zetknął się osobiście

 1. Akimowicz Iwan, Rosjanin, kolejarz, str. 533-541, 545, 549, 551, 574, 575, 584, 588, 638
 2. Antonow Borys, Rosjanin, wolny pracownik WZM w Workucie, str. 495-496
 3. Antoszkiewiczius Algimantas (fałszywe dane personalne), Polak, porucznik AK o pseudonimie „Szczupak”, więzień przywieziony do Workuty w styczniu 1945 r., str. 423-426, 428-429, 431-439, 489
 4. Bakunowski, fryzjer wojskowy z Osowca, str. 22
 5. Bakunowski Rysiek, kolega z Osowca, str. 22, 26
 6. Bartoszewicz, nauczycielka historii w Liceum Pedagogicznym w Białymstoku, str. 681, 687
 7. Bauer Romek, kolega z Osowca, str. 26
 8. Bauerówna Helenka, koleżanka z Osowca, str. 15, 16, 23, 24, 26, 270, 675
 9. Beria Ławrientij, szef NKWD, str. 7, 637-642, 644, 646, 652, 680, 696
 10. Bondarczuk Nikita, Rusin z okolic Czerniowiec na Bukowinie, małoletni więzień w Stanisławowie i w Nowej Iwanowce, str. 102-105, 110-111, 113-114, 124-126, 129, 132, 134-137, 141-142, 146, 151, 161, 192, 212, 219, 226-229, 231, 233-234, 236, 240-242, 244, 247-248, 250-251, 255, 258, 263, 271, 612
 11. Borowski Paweł, nauczyciel z Goniądza, dziennikarz Słowa Powszechnego, str. 25
 12. Braun* (ew. Blum) Leon, Wielki Wychowawca w kolonii w Kuriażu, str. 147, 150, 152, 154, 161, 167, 171, 190, 193, 218, 223, 227
 13. Chorążak, starszy sierżant żandarmerii WP w Osowcu, str. 21, 675
 14. Chorążak Heniek, kolega z Osowca, str. 21-22, 25-26
 15. Chorążak Janusz, kolega z Osowca, str. 22
 16. Chorążak Tadek, kolega z Osowca, str. 22, 23, 675
 17. Drabarek*, drużynowy harcerski z Osowca, str. 24
 18. Dudkiewicz Bronisław, Polak, urzędnik z magistratu w Łodzi, więzień w Humaniu, str. 112-114, 116, 125-126
 19. Falewicz Tadeusz – pułkownik WP, str. 47
 20. Fadiejew, były sierżant Armii Czerwonej, więzień w Workucie, str. 447
 21. Fiodorow, były lejtnant Armii Czerwonej, więzień w Workucie, str. 365-366
 22. Fronczewski, kapitan WP, więzień w Kołomyi, str. 75-78
 23. Gajdziński Aleksander, ojciec autora, strażnik Fortu I w Osowcu-Twierdzy, str. 11-16, 20, 23-24, 26, 28, 29, 32, 35-36, 46-56, 60, 65-66, 668-669
 24. Gajdziński Leon, starszy brat autora, str. 12, 14-16, 19, 23, 25-26, 28, 30, 32-36, 39, 46, 60-61, 64-65, 668, 671, 681, 683
 25. Gajdziński Mietek, młodszy brat autora, str. 14-16, 25-26, 28-30, 32, 35, 46, 668, 681, 685-686
 26. Gajdzińska Maria z domu Jankowska, matka autora, str. 11, 14, 16, 21, 23, 25-26, 30, 32, 34-35, 38-40, 42-46, 52, 65, 668-669
 27. Gajdzińska Zosia, młodsza siostra autora, str. 14-16, 25, 30, 35, 46, 66, 668, 677, 679-686
 28. Gidałow Wiaczesław, zastępca kierownika w WZM w Workucie, str. 364-367, 371, 376-377
 29. Głębocka, żona profesora Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, str. 681-682
 30. Głębocki Jerzy, profesor Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, str. 681-682
 31. Gnykow, żołnierz Armii Czerwonej, więzień w Workucie, str. 447
 32. Grabowska Zosia, koleżanka z Osowca, str. 23
 33. Gumowski*, Polak, były policjant, zesłaniec w Workucie, str. 393, 519-520, 646-648, 650, 652
 34. Idzikowski, Polak, więzień w Workucie, str. 412, 471
 35. Iwanow, więzień w Workucie, uciekinier, str. 373-374, 546, 639
 36. Iwanowicz Iwan, kułak z okolic Tambowa, zesłany do rejonu Sulcy, str. 203-204
 37. Iwanowicz Sasza, syn Iwana z Tambowa, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 200-205, 208, 212, 219, 226, 228
 38. Jakowlew, więzień w Workucie, uciekinier, str. 373-374, 546, 639
 39. Jasjuk Iwan, Białorusin, więzień w Nowej Iwanowce, str. 254-271
 40. Jerofiejewicz Iwan, Rosjanin, więzień w Workucie, kucharz, str. 468-470, 472, 488
 41. Jundziłł, nauczyciel biologii w Liceum Pedagogicznym w Białymstoku, str. 681
 42. Jurkiewicz, Polak, więzień w Workucie, str. 457-458
 43. Kalandyk Józef, podpułkownik WP, str. 11
 44. Kamińska, nauczycielka w Osowcu, str. 23-24
 45. Kapusta Jan, polski ksiądz, Salezjanin, więzień w Workucie, sanitariusz, str. 369-371, 380, 389, 419-420, 431-432, 434, 438, 461-462, 466, 473-474, 510, 520-521, 646, 650, 652
 46. Kędzierski Karol, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 159
 47. Klauze, leśniczy z Osowca, str. 35, 684-686
 48. Klauze, żona leśniczego, str. 35, 684-686
 49. Klauze Krystyna lub Marysia, córka leśniczego, str. 35, 684-685
 50. Klauze Zbyszek, syn leśniczego, str. 35, 685
 51. Kołodziejski*, Polak z Wilna, więzień w Stanisławowie, str. 107-108, 110
 52. Kostieniuk Kiryło, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 183-184
 53. Kowalow Maksym, Rosjanin z okolic Smoleńska, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 155-156, 177, 286
 54. Kozioł Józef, Polak ze Lwowa, więzień w Workucie, str. 359-361, 366, 369-370, 372, 389, 402, 419-421, 423, 426, 431, 436-438, 442, 459, 461-462, 466, 469, 471, 484, 498, 505, 507-510, 521, 523, 526, 533
 55. Kuchenmann, Niemiec nadbużański, więzień obozu w Nowej Iwanowce, str. 245-247, 250-255, 258, 263, 271
 56. Kuczyński Tadeusz, uczeń Liceum Pedagogicznego dla dorosłych w Białymstoku, str. 681, 692-693
 57. Kulesza, porucznik rezerwy WP, kierownik apteki w Grajewie, pierwszy komendant grajewskiego ZWZ, str. 672
 58. Lejmanowicz, sierżant WP, Osowiec, str. 12, 38
 59. Lipunow, więzień w Workucie, str. 422
 60. Małyszew, więzień w Workucie, uciekinier, str. 373-374, 546, 639
 61. Marceliński Janusz, Polak ze Lwowa, więzień w Kańsku, str. 287, 290-293
 62. Marciniak, właściciel restauracji w Białymstoku, str. 678
 63. Mer, kierownik internatu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, str. 681
 64. Michalewska Wanda, urzędniczka w polskiej ambasadzie w Moskwie, str. 597-599, 626-627, 632-633, 636-641, 650-653
 65. Misiewicz, drużynowy harcerski z Grajewa, str. 26, 54
 66. Młotek, kolejarz z Osowca, str. 17-18
 67. Młotek Tadek, kolega z Osowca, str. 17-18
 68. Moskalenko, wolny pracownik, dyspozytor w WZM, str. 443-444, 479-484, 486-501, 504-505, 509-510, 516-519, 522, 524, 526-528, 531
 69. Nochotysyn Alike, Nienka, córka Chasawako, str. 551-576, 612
 70. Nochotysyn Chasawako z rodu Tyśja, Nieniec, str. 551-574
 71. Nochotysyn Jedejchasawa, Nieniec, syn Wado, str. 570, 574-575
 72. Nochotysyn Łabco, Nieniec, kuzyn Chasawako, str. 568-575
 73. Nochotysyn Mjusen, Nieniec, syn Chasawako, str. 557, 563, 572
 74. Nochotysyn Wado, Nieniec, str. 568, 570
 75. Nochotysyn Watane, Nienka, żona Chasawako, str. 551-559, 562-564, 566-574
 76. Olech Jan, Polak z okolic Wilna, więzień w Kańsku, str. 286-287
 77. Orłowski, mieszkaniec Osowca, str. 60
 78. Orzechowski Heniek, Polak z Warszawy, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 141, 151-152, 156, 162, 164-165, 167-169, 172, 179, 181, 191
 79. Ostrowski, pszczelarz z Osowca, str. 45, 668
 80. Paleczek Klement, Czech, więzień w Workucie, str. 453-454
 81. Pawelczak, mieszkaniec Osowca, str. 45, 60
 82. Pawlak, palacz w elektrowni w Osowcu, str. 33
 83. Pietraszak, Polak z Wileńszczyzny, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 155
 84. Pietrusiewicz, nauczycielka z Osowca, str. 24
 85. Pietrusiński, Polak, artysta plastyk, więzień w Workucie, str. 471, 523-524, 579
 86. Pigocki Waldemar, Polak z Białegostoku, więzień w Kańsku, str. 287-289, 317
 87. Piotrowin Iwanowicz Gawryła, Rosjanin, więzień w Workucie, str. 372, 378
 88. Potapow – sowiecki majster kolejowy w Osowcu, str. 55-56, 60, 329
 89. Potapow – więzień w Swierdłowsku, str. 328-330
 90. Prochasko, major WP, kierownik Szefostwa Fortyfikacji w Osowcu-Twierdzy, str. 11, 20-21, 682-684, 686
 91. Pohoryles Leonard, kierownik wydziału konsularnego polskiej ambasady w Moskwie, str. 598, 632
 92. Przedpełski, Polak, warszawski tramwajarz, więzień w Kijowie, str. 131-134
 93. Przybylski, Polak, młodociany więzień w Stanisławowie, str. 86, 94
 94. Psica, sierżant WP z Osowca, str. 15
 95. Rakowlew, Rosjanin, botanik z Uniwersytetu w Leningradzie, więzień w Workucie, str. 381, 385-388
 96. Romanienko Iwan, Rosjanin, żołnierz Armii Czerwonej, więzień w Workucie, str. 450, 453-454
 97. Romanowska, polonistka w Liceum Pedagogicznym w Białymstoku, str. 687-688
 98. Rubaszko, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 155
 99. Sidoruk, Ukrainiec spod Lwowa, więzień w Workucie, str. 412-413, 442-444, 471
 100. Siergiejew Michajłowicz Władimir, Rosjanin, naczelny inżynier Workuckich Zakładów Mechanicznych, str. 376-377, 471, 483-484, 487, 489, 494, 496-497, 499-500, 505-506, 517, 528
 101. Skorupa Józef, Polak z Bydgoszczy, uczeń cukiernika, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu i w Nowej Iwanowce, str. 141, 151-152, 157, 162, 171, 180-181, 189-192, 211, 221, 223-224, 226-229, 231, 233-236, 240-242, 244, 247-248, 250, 265-266, 268, 270-272, 612, 696
 102. Smoliński Jan, Polak, nauczyciel chemii i fizyki z Wilna, więzień obozu w Kańsku, str. 279, 335-336
 103. Sobolewska Irka, dziewczynka z Osowca, str. 15
 104. Sobolewski, strażnik Fortu II w Osowcu-Twierdzy, str. 15
 105. Sobolewski Kazik, chłopiec z Osowca, str. 15
 106. Stolarow Andriej, Rosjanin z Czelabińska, więzień w Workucie, str. 357-359, 361, 371-373, 377-378, 402, 419, 428, 436, 438, 469, 471, 505
 107. Szumska, sąsiadka z Osowca, str. 15
 108. Szymański Zbigniew, Polak ze Lwowa, więzień w Workucie, str. 359-361, 366, 369-370, 372, 380-381, 389, 402, 419-421, 423, 426, 431, 436-438, 442, 459, 461-463, 466, 469, 471, 484, 505-508, 510, 523, 526, 533
 109. Tabaczyński Tadeusz, podpułkownik WP, str. 11, 35, 37
 110. Tesjada Chasawako, Nieniec, więzień w Workucie, str. 383, 556
 111. Wirecki Zbigniew, Polak, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 157, 164-169, 180-181, 190-191
 112. Wajdakow Gennadij, Rosjan ze Składowska nad Morzem Czarnym, uciekinier z Workuty, str. 543-549, 565, 575, 584, 638
 113. Wołk, kolejarz z Osowca, str. 33, 45, 51, 668
 114. Wołk Felek, kolega z Osowca, str. 21, 24, 25, 30, 33-34, 36, 45, 59-62, 64-65, 667-675
 115. Wołk Jurek, chłopiec z Osowca, str. 33, 668
 116. Wołk Romek lub Heniek, kolega z Osowca, str. 33, 668, 670
 117. Wołkowa, żona kolejarza Wołka z Osowca, str. 33, 668
 118. Wołkówna Jadzia, dziewczynka z Osowca, str. 33, 668-669
 119. Woroncow, Rosjanin, kryminalista, więzień w Workucie, str. 421
 120. Wrona Tadeusz, Polak z Baranowicz, więzień w Kańsku, str. 287, 293, 295, 301
 121. Ziemkiewicz* Kazimierz, Polak, zesłaniec do Workuty, str. 486, 492, 496, 502-503, 505-506, 509-511, 513-517, 525, 646
 122. Zimmerman, Żyd, więzień rozkonwojowany w Nowej Iwanowce, kierownik przetwórni sacharozy, str. 263-271
 123. Zuckerman, Żyd, więzień rozkonwojowany w Nowej Iwanowce, zastępca kierownika przetwórni sacharozy, str. 263-264, 266-270
 124. Żarski Józef, Polak, uciekinier z Grajewa, więzień w Nowej Iwanowce, str. 41, 44, 235-237

___________________________________________

* Nazwiska, których brzmienia autor nie jest pewien.

Osoby znane jedynie z imienia

 1. Ahmed, Tatar, strażnik NKWD w podobozie w Kańsku (kamieniołom), str. 312, 314
 2. Aleksy, Rosjanin, były oficer Armii Czerwonej, więzień w Nowej Iwanowce, str. 249-250
 3. Antek, Polak, złodziej z Wilna, więzień w Humaniu, str. 114, 116-118
 4. Antoni, Polak z Wileńszczyzny, zesłany do Workuty, str. 486, 492, 509, 511, 513-515, 525, 646
 5. Elżbieta, Polka z Wileńszczyzny, zesłana do Workuty, str. 486, 492, 509, 511, 513-515, 520-521, 646
 6. Gawryła, Rusin z Bukowiny, więzień w Kijowie, str. 132-134
 7. Helmut, Niemiec nadwołżański, piekarz, więzień w Nowej Iwanowce, str. 267-268
 8. Iwan, rosyjski chłopiec, więzień w Humaniu, str. 122-123
 9. Jan, Czech więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, sanitariusz, str. 157, 164, 178, 186-187, 195, 210-211, 215, 218, 222-223, 228
 10. Janek, żołnierz AK z Wilna, str. 660-644
 11. Justas, Litwin zwolniony z łagru w Workucie, palacz w WZM, str. 498-501, 516-519, 523, 525, 532-533
 12. Maria, Polka z Wileńszczyzny, zesłana do Workuty, str. 486, 492, 509, 511, 513-515, 520-521, 525, 646
 13. Marusia, aktorka z Moskwy, więźniarka w Workucie, str. 417-419, 421-422
 14. Miguel, Hiszpan, więzień w Kańsku, str. 295-296
 15. Nina, więźniarka w Workucie, telefonistka nocna w WZM, str. 483-484, 487-489, 492-498
 16. Olga, Rosjanka, więźniarka w Kańsku, str. 300-302, 307, 315-316
 17. Olga, Rosjanka, żona dyrektora kopalni w Rudniku koło Workuty, str. 486-488, 492-493, 496, 499, 526, 547
 18. Rusak, Polak, więzień w kolonii dla nieletnich w Kuriażu, str. 143, 149, 152, 158, 165, 167, 190-191
 19. Sasza, rosyjski chłopiec, więzień w Humaniu, str. 122
 20. Sonia, rozkonwojowana więźniarka w Nowej Iwanowce, str. 268-271
 21. Tamara, Rosjanka, więźniarka w Workucie, kucharka, str. 468-470, 472, 488
 22. Tatiana, Rosjanka, wolna pracownica w WZM, telefonistka dzienna, str. 490, 493, 495-496, 499-501, 505, 524, 526, 529
 23. Timofiej, Rosjanin, więzień w koloni dla nieletnich w Kuriażu, str. 206-207
 24. Wacek, Polak, złodziej z Wilna, więzień w Humaniu, str. 114, 116-117
 25. Władimir (Wołodia), Rosjanin z Kaługi, więzień w Kańsku, str. 282-286, 297, 299-302, 307, 317

 

Fundacja Harcerstwa Jakobstaf!  © 2019 - 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone