Jarosław Błoniarz "Glizda"

PREZES ZARZĄDU, FUNDATOR

Jarek (rocznik 1968) wywodzi się z opolskiego środowiska IV Szczepu im. Szarych Szeregów. W latach 80-tych środowisko to grupowało najbardziej prężne drużyny z Opola, Krapkowic i Kluczborka i było najważniejszym ośrodkiem tradycyjnie pojmowanego harcerstwa na Opolszczyźnie. Stąd wywodzili się członkowie opolskiego KIHAMU, m.in. hm. Marysia Furmanek, hm. Stefan Gorgoń, hm. Janusz Nowicki, hm. Wiesiek Turzański, hm. Waldek Świerczek, hm. Andrzej Żukowski i wielu innych instruktorów, którzy także po rozwiązaniu Kręgów w stanie wojennym kontynuowali pracę w strukturach niezależnego Ruchu.

Jarek złożył zobowiązanie instruktorskie w 1985 roku będąc już drużynowym 141 Opolskiej Drużyny Harcerzy "Niedźwiedzie", którą prowadził przez następne 4 lata. W tym czasie uczestniczył wraz ze swoimi harcerzami w Białych Służbach i innych przedsięwzięciach Ruchu - m.in. Zlocie Małkowskich w Zakopanem, gdzie jego drużyna wygrała rywalizacje zlotową drużyn z całej Polski.

Po powstaniu ZHR Jarek zaczął pracę w komendzie I Opolskiego Hufca ZHR jako szef kształcenia. W prowadzanych i organizowanych przez niego kursach i biwakach szkoleniowych uczestniczyło wiele harcerek i harcerzy z Opolszczyzny i Górnego Śląska.

Od 1989 roku zaangażował się w prace Referatu Wschód utworzonego przez hm Wiesława Turzańskiego i uczestniczył w odbudowywaniu harcerstwa na Litwie. Wielokrotnie jeździł na Wschód prowadząc szkolenia dla liderów nowopowstającego środowiska harcerskiego. Wspólnie z hm. Jackiem Zauchą prowadził zastęp chłopców, a potem wędrowników z Wilna, organizując dla nich zimowisko i dwa obozy wędrowne, a także pilotując ich udział w Zlocie w Olsztynie koło Częstochowy w 1991 roku, przy okazji wizyty Jana Pawła II.

Delegat na Zjazd ZHR we Wrocławiu i Zjazd Zjednoczeniowy z ZHP-1918 w Warszawie.

W 1993 roku wycofał się z pracy harcerskiej, by powrócić w 1998 na prośbę ówczesnego przewodniczącego ZHR hm. Piotra Koja jako pełniący obowiązki komisarza zagranicznego Związku. Pod koniec kadencji 2000 r, w fatalnej sytuacji finansowej ZHR, przejął obowiązki sekretarza generalnego i skarbnika, które pełnił także po Zjeździe ZHR. W tamtym czasie za jego największe osiągniecie należy uznać opanowanie sytuacji finansowej Związku, która był na krawędzi zapaści, likwidację sięgającego 300 tys. zł zadłużenia i wdrożenie nowoczesnego podejścia do finansowania Związku opartego na zarządzaniu projektami.

Do 2004 roku wraz z mianowanym na funkcje sekretarza generalnego Marabutem udało mu się przygotować szereg usprawnień w zarządzaniu Związkiem - nowy model komunikacji w strukturach Związku, procedury budżetowania i składek uzgadniane wspólnie z Okręgami, a także uczestniczyć w przygotowaniu Zjazdu Programowego w Poznaniu. Kierowana przez niego grupa robocza stworzyła wtedy zręby strategii finansowej ZHR, która znalazła odbicie w przyjętej potem przez Zjazd ZHR w Gdyni uchwale finansowej.

W latach 2003-2006 roku Jarek był członkiem komendy Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

Współtwórca i redaktor Pobudki, gdzie zabierał głos m.in. w sprawach wychowania gospodarczego, analizował sytuację ZHR, a także realizował się jako wydawca pierwszej powieści o współczesnym ZHR - kohubowego "Wzgórza Rosiczki".

Członek władz naczelnych Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej od 2001 na różnych funkcjach (wiceprzewodniczący ZHR w trzech kadencjach, członek Naczelnictwa, Komisarz Zagraniczny, Skarbnik, członek Rady Naczelnej).

Przez 10 lat działał w Niezależnym Wydawnictwie Harcerskim. Od 2019 roku szef Fundacji Jakobstaf!, redaktor naczelny portalu www.ArchiwumHarcerskie.pl, wydawca, redaktor i współredaktor wielu publikacji harcerskich.

Żona Joanna (była instruktorka) i 6 dzieci (3 chłopaków + 3 dziewczyny). Pracownik London Stock Exchange, od 1997 roku mieszka w Warszawie. Mimo że na pierwszy rzut oka nie widać lubi sporty wysiłkowe, dwa razy zaliczył nawet maraton w czasie około 4h 30m, kilka razy przebiegł Bieg Piastów a z okazji swoich 50 urodzin nawet ukończył warszawski triathlon. Robi dużo zdjęć.

Warszawa, marzec 2021 r.

hm. Andrzej Jaworski